O firmie
Oferta
Nasze podejście
Kontakt
CGP Sp. z o.o.

Stanowiący podstawę naszej kadry biegli rewidenci i doradcy podatkowi łączą w sobie duże doświadczenie zawodowe oraz nowoczesne, oparte na wysokim wykorzystaniu technik komputerowych metody pracy.

Są one efektywnie wykorzystywane zarówno przy badaniu ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, jak i przy wykonywaniu ekspertyz finansowych czy podczas świadczenia usług doradczych.

Organizacja zespołów roboczych umożliwia świadczenie usług wysokiej jakości przy bardzo wydajnej, a jednocześnie względnie nisko absorbującej Zleceniodawcę pracy zespołu wykonującego zlecenie.

Wyniki prac zespołu audytorskiego są każdorazowo na bieżąco konsultowane i weryfikowane przez weryfikatora badania. Proces weryfikacji wewnętrznej obejmuje także inne usługi świadczone przez Spółkę.

Wysoki poziom świadczonych usług zapewniamy poprzez:

  1. stałe podnoszenie kwalifikacji,
  2. interaktywny system pracy naszych specjalistów,
  3. szerokie wykorzystanie dostępnych baz informacji w zakresie interpretacji zagadnień podatkowych i księgowych.

 

CGP Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 79A / 401
15-003 Białystok

Kontakt w biurze:
 
telefon: + 48 85 664 23 64
 
mobile: + 48 503 111 445

NIP: 966-16-70-050
REGON: 052202217
KRS: 0000159815


Copyright 2005-2017 CGP Sp. z o.o.

CGP - dotacje