O firmie
Oferta
Nasze podejście
Kontakt
CGP Sp. z o.o.

Zakres usług świadczonych przez CGP Sp. z o.o. obejmuje:

 1. usługi audytorskie:
  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,

 2. usługi w zakresie rachunkowości:
  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości (opracowywanie polityki rachunkowości, dostosowywanie systemów księgowych do nowych wymogów sprawozdawczych)
  • doradztwo księgowe,
  • doradztwo w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych,
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 3. doradztwo podatkowe,

 4. inne usługi:
  • opracowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, w tym wycen podmiotów i przedsięwzięć gospodarczych,
  • usługi wspomagające w procesie przekształceń, łączenia i przejęć podmiotów gospodarczych,
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rachunkowości.

Badanie lub przegląd sprawozdań finansowych mogą być poszerzone o pogłębioną analizę ekonomiczno - finansową podmiotu badanego, uzupełnione symulacją jego krótkoterminowej pozycji dochodowej i majątkowo - kapitałowej.

Wykonywane opinie i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe uwzględniają każdorazowo aspekt podatkowy związany z ocenianym zagadnieniem.

W zakresie usług doradztwa podatkowego oraz obsługi przekształceń podmiotów gospodarczych, CGP Sp. z o.o. współpracuje ściśle z następującymi kancelariami prawnymi:

RES Jerzy Bieluk w Białymstoku  
CAUSA Tomasz Popławski w Białymstoku  
A.Gilarski&Brenner Sp.k. w Warszawie  

 

CGP Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 79A / 401
15-003 Białystok

Kontakt w biurze:
 
telefon: + 48 85 664 23 64
 
mobile: + 48 503 111 445

NIP: 966-16-70-050
REGON: 052202217
KRS: 0000159815


Copyright 2005-2017 CGP Sp. z o.o.

CGP - dotacje