O firmie
Oferta
Nasze podejście
Kontakt
CGP Sp. z o.o.

CGP Sp. z o.o. jest polską, niezależną firmą audytorską. Posiadane uprawnienia potwierdza wpis do rejestru prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, numer wpisu 2847.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159815.
Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 101 000,00 zł.
Zarząd Spółki tworzą: Wojciech Pietrowski, Marcin Paweł Charkiewicz.

Spółkę CGP tworzą finansiści i prawnicy legitymujący się uprawnieniami biegłego rewidenta i doradcy podatkowego, posiadający także bogate doświadczenie w zakresie:

  1. kompleksowej weryfikacji prawnej, finansowej i podatkowej przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze,

  2. analizy bieżącej sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych,

  3. prognozowania sytuacji dochodowej oraz majątkowo - kapitałowej podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych przedsięwzięć biznesowych.

Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają nam zaoferować kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i finansów.

Działalność prowadzona przez Spółkę jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej.


 

CGP Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 79A / 401
15-003 Białystok

Kontakt w biurze:
 
telefon: + 48 85 664 23 64
 
mobile: + 48 503 111 445

NIP: 966-16-70-050
REGON: 052202217
KRS: 0000159815


Copyright 2005-2017 CGP Sp. z o.o.

CGP - dotacje