CGP Sp. z o.o.

Jest polską, niezależną firmą audytorską. Posiadane uprawnienia potwierdza wpis do rejestru prowadzonego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, numer wpisu 2847

Spółka

Jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159815

Wartość kapitału

Zakładowego Spółki wynosi 101 000,00 zł.
Zarząd Spółki tworzą: Wojciech Pietrowski, Marcin Paweł Charkiewicz.

Spółkę CGP tworzą finansiści i prawnicy legitymujący się uprawnieniami biegłego rewidenta i doradcy podatkowego, posiadający także bogate doświadczenie w zakresie:


  • kompleksowej weryfikacji prawnej, finansowej i podatkowej przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze
  • analizy bieżącej sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych
  • prognozowania sytuacji dochodowej oraz majątkowo – kapitałowej podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych przedsięwzięć biznesowych

Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają nam zaoferować kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i finansów

Działalność prowadzona przez Spółkę jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej

Firma widnieje we wpisie firm audytorskich od 25 listopada 2003r.