Nasze podejście:

Stanowiący podstawę naszej kadry biegli rewidenci i doradcy podatkowi łączą w sobie duże doświadczenie zawodowe oraz nowoczesne, oparte na wysokim wykorzystaniu technik komputerowych metody pracy.
iSą one efektywnie wykorzystywane zarówno przy badaniu ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, jak i przy wykonywaniu ekspertyz finansowych czy podczas świadczenia usług doradczych.
Organizacja zespołów roboczych umożliwia świadczenie usług wysokiej jakości przy bardzo wydajnej, a jednocześnie względnie nisko absorbującej Zleceniodawcę pracy zespołu wykonującego zlecenie.
Wyniki prac zespołu audytorskiego są każdorazowo na bieżąco konsultowane i weryfikowane przez weryfikatora badania. Proces weryfikacji wewnętrznej obejmuje także inne usługi świadczone przez Spółkę.

Zespół biegłych rewidentów:

Marcin Charkiewicz – biegły rewident nr 10544

Wojciech Pietrowski – biegły rewident nr 10060

Magdalena Klemienia – biegły rewident nr 11420

Joanna Filimoniuk – biegły rewident nr 11589

Agnieszka Głosek – biegły rewident nr 12418

Wysoki poziom świadczonych usług zapewniamy poprzez:

Stałe podnoszenie kwalifikacji
Szerokie wykorzystanie dostępnych baz informacji w zakresie interpretacji zagadnień podatkowych i księgowych
Interaktywny system pracy naszych specjalistów